izbori live
Резултати Шта је ово?
...

Шта је ово?

izbori.live је портал за праћење резултата избора уживо.
Подаци се приказују како пристижу, без узорковања и пројекције резултата.
Подаци се прикупљају из различитих извора, са могућношћу укрштања и приказа одступања.
Ми немамо своје контролоре. Извори су одговорни за валидност својих података.

Ко смо ми?

Ми смо група програмера који желе транспарентност и фер игру.
Нико нас није платио. Нико нас није организовао. Не подржавамо никога.
Наш циљ је праћење избора уживо, лакше разумевање резултата и идентификовање изборних нерегуларности.

Контакт

kontakt@izbori.live
www.facebook.com/izbori.live/